IMG-20200202-WA0003

توزیع پلیت برای ریکشاهای شهری در تالقان

عرفان برزگر

02 February 2020

دفتر مطبوعاتی پولیس تخار می‌گوید برای نخستین بار است که در شهر تالقان برای ریکشاهای شهری از سوی اداره ترافیک این ولایت نمبر پلیت و برای رانند‌ه‌های آن جواز رانندگی توزیع می گردد.

اداره ترافیکی تخار اعلام کرده این کار به منظور جلوگیری از ازدحام ترافیکی،  حوادث ترافیکی، شناسایی راننده‌های ریکشاهای شهری و بلند بردن عواید دولت روی دست گرفته شده است.

احمدشاه صالح مدیر عمومی اداره ترافیک ولایت تخار می‌گوید، با توزیع نمبر پلیت و جواز رانندگی برای ریکشاهای شهری قواعد شهری تا حدودی رعایت می‌گردد و همچنان کار پولیس ترافیک در این ولایت آسان خواهد شد.

آقای صالح از تمامی راننده‌های ریکشاهای شهری خواست که به این اداره مراجعه نموده اسناد قانونی بدست آورند.

مدیر ترافیک ولایت تخار می‌افزاید افرادی که به منظور قانونی سازی ریکشاهای‌شان به اداره ترافیک مراجعه نکنند، با آنان برخورد جدی در چهارجوب قانون صورت خواهد گرفت.

اداره ترافیک در حالی برای ریکشاهای شهری نمبر پلیت و برای راننده‌های آن جوزا صادر می‌کند که هزاران موتر به گونۀ غیری قانونی درون شهر‌های ولایت تخار گشت و گذار می‌کنند و راننده‌های آن نیز جواز قانونی ندارند.