WhatsApp Image 2020-05-04 at 1.28.53 PM

توصیه‌های محیط‌زیستی در وضعیت کرونایی

مسوولان ریاست محیط زیست ولایت جوزجان می‌گویند که مأموران بخش ارتباطات و آگاهی عامۀ این ریاست در شهر شبرغان روند مشوره‌دهی را در بخش حفاظت از محیط زیست برای مالکان و کارکنان نانوایی‌ها، رستوانت‌ها، کارخانه‌های تولید آرد و شیرینی‌پزی‌ها آغاز کرده‌اند. مسوولان این ریاست هدف این مشوره‌دهی را آشنایی اصناف به ویژه کارمندان کارخانه‌های تولیدی مواد خوراکی با رهنمود‌های محیط‌زیستی و معیاری‌سازی این بخش‌ها بر اساس ارزش‌های محیط‌زیستی عنوان می‌کنند.

خجسته قیام تلاش، رییس محیط زیست ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «رعایت توصیه‌های محیط‌زیستی می‌توان شیوع ویروس کرونا را بین 50 تا 60 درصد کاهش دهد و از همین خاطر خواستیم مشوره‌های خود را در خدمت نانوایی‌ها و دیگر اصناف مربوط به خوراکی‌باب در میان بگذاریم.» بانو تلاش می‌افزاید که ریاست محیط زیست ولایت جوزجان بخش ارتباطات و آگاهی‌دهی عامه خود را برای مبارزه با ویروس کرونا فعال ساخته و از یک ماه به این‌سو کارمندان این ریاست نه تنها برای کارمندان رستورانت‌ها، نانوایی‌ها و قصابی‌ها مشوره می‌دهند، بلکه روند مشوره‌دهی را به خانواده‌ها نیز آغاز کرده‌اند. خانم تلاش خاطرنشان می‌سازد که هنوز بسیاری از مردم در ولایت جوزجان به مسایل محیط زیستی توجه نمی‌کنند و همین سبب شده است که کارمندان ریاست محیط زیست برای آگاهی‌دهی برای آنان به مساجد و خانه‌ها بروند.

رییس محیط زیست ولایت جوزجان عضو کمیتۀ مبارزه با «کووید 19» نیز است. او تأکید می‌کند که در چنین شرایط حساس نانوایی‌ها و همۀ اصنافی که با مواد خوراکی سروکار دارند باید از پوزبند‌ها و پیش‌بندهای ویژه استفاده کنند. به سخن او، در غیر این صورت، از سوی کارمندان ریاست محیط زیست ولایت جوزجان بین چهارصد تا بیست هزار افغانی جریمه نقدی خواهند شد. این جریمه نظر به نوع تخطی بر متخلفان وضع خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های وزارت صحت عامۀ کشور، شیوع  ویروس کرونا در کشور همه‌روزه در حال افزایش است. در پی گسترش روزافزون این ویروس کابینۀ دولت قرنطینۀ شهرهای بزرگ و کوچک کشور را تا پایان ماه رمضان، تمدید کرده است.