IMG-20200209-WA0010 (1)

تیرباران یک ورزشکار به دلیل ساختن ورزشگاه زنانه

عرفان برزگر

09 February 2020

روز گذشته داوود امیری یکی از ورزشکاران ولایت تخار، در شاهراه کندز-تخار به دست طالبان افتاد، طالبان صبح امروز جسد او را به خانواده‌اش تسلیم کردند.

شماری از منابع که نمی‌خواهند در گزارش از آنان نام برده شود؛ می‌گویند طالبان این ورزشکار را به دلیل اینکه یک ورزشگاه برای زنان در شهر تالقان ساخته است، تیر باران کرده‌اند.

اما نقیب جلیل آمر ورزش ولایت تخار، دلیل کشته شدن این ورزشکار پرورش اندام را بدن توانمند و قوی او می‌داند. به گفته آقای جلیلی این ورزشکار تخار به گمان اینکه عضو کماندوی ارتش باشد، تیر باران شده است.