01-48-880x550

ثبت یک مورد جدید از ابتلا به کرونا در کشور

عاطفه غفوری

16 March 2020

وزارت صحت‌عامه می‌گوید، ساعتی قبل نتیجۀ آزمایش یکی دیگر از افراد مشکوک به کرونا در کشور مثبت اعلان شده است.

وحید مایار سخنگوی وزارت صحت‌عامه گفت، فرد مبتلا به ویروس کرونا از باشنده‌گان هرات است.

با ثبت این واقعه شمار افراد مبتلا به کوئید۱۹ یا ویروس کرونا در کشور به ۲۲ تَن رسید.

۱۳ تن از این افراد در هرات شناسایی شده‌اند.

هرچند شام امروز شماری از افراد مشکوک به آلودگی ویروس کرونا و مبتلایان تثبیت شده به این ویروس، محل قرنطینه‌شان در هرات را ترک کردند.
امری که برای مردم به شدت پرسش بر‌انگیز بوده است.