thelocalist.com-Faisal-Masjid

جاده‌یی در اسلام‌آباد به نام احمدشاه مسعود نام‌گذاری شد

neshananews

19 June 2021

احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود تأیید می‌کند که دولت پاکستان جاده‌یی را در شهر اسلام‌آباد، پایتخت این کشور به نام احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان نام‌گذاری کرده است.

آقای مسعود در برگۀ فیس‌بوکش می‌نویسد که این اقدام دیروز (جمعه، 28 جوزا) به فرمان عمران‌خان، نخست وزیر پاکستان از سوی شهرداری اسلام‌آباد روی دست گرفته شده است.

آقای مسعود می‌نویسد که نام‌گذاری جاده‌یی در اسلام‌آباد به نام قهرمان ملی کشور سرآغاز شکل‌گیری یک روایت جدیدی در روابط افغانستان و پاکستان است.

این دومین باری است که یک جاده در بیرون از افغانستان به نام احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور نام‌گذاری می‌شود. پیش از این شهرداری پاریس جاده‌یی را در فرانسه به نام احمدشاه مسعود نام‌گذار کرده است.