2277399

جان‌باختن چندین تن از نیروهای امنیتی در جوزجان

محمدجان آریا

30 December 2019

در پی حملۀ طالبان مسلح در لایت جوزجان ۱۴ نیروی امنیتی جان باخته و ۵ تن دیگر زخم برداشته اند.
عبدالمعروف آذر مسوول مطبوعاتی مقام ولایت جوزجان با تایید این خبر گفت:

طالبان مسلح با استفاده از تاریکی شب ساعت ۳ بامداد بالای پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقۀ حیدر آباد ولسوالی فیض آباد حملۀ تهاجمی خود را آغاز نمودند که در نتیجۀ درگیری ۱۴ نیروی امنیتی جان باخته و ۵ تن دیگر زخمی اند.

آذر می افزاید که در این درگیری ۷ طالب مسلح کشته و ۳ طالب مسلح دیگر زخم برداشته اند.
ولسوالی فیض‌آباد در مسیر شاهراه نمبر یک جوزجان قرار گرفته است.