images (3)

جان باختن سه تن در پامیر بدخشان

neshananews

22 July 2021

منابع محلی در بدخشان از مرگ سه تن در منطقۀ پامیر ولسوالی واخان بدخشان خبر داده، می‌گویند که این افراد به دلیل “کمبود آکسیجن” جان باخته‌اند.
جمعه خان آمو، ولسوال واخان امروز (پنج شنبه، 31 سرطان) می‌گوید که افراد جان باخته شامل یک کارمند صحی، یک مهندس ساختمانی و یک محافظ می‌باشند که جسدهای آنان به مرکز ولسوالی واخان انتقال داده شده است.
به کفتۀ وی یکتن از پزشکان که در حالت کوما بوده پس از انتقال به مرکز ولسوالی به هوش آمده است.
ولسوال واخان می‌افزاید که میزان موجودیت آکسیجن در مناطق مرتفع پامیر به دلیل بلند بودن از سطح بحر اندک است و این افراد به دلیل کبمود آکسیجن جان باخته‌اند.
این مسوول محلی می‌گوید که پیش از این به شرکت پیمان کار ساختمان کلینک صحی ناحیه پامیر یاد آوری شده بود که هنگام سفر در این منطقه باید با خود آکسیجن داشته باشند.
نوشین گهر کریمی، معاون اداره صحت عامه بدخشان اما می‌گوید که علت مرگ این افراد تا هنوز روشن نشده است و تحقیقات آنان برای روشن شدن این موضوع ادامه دارد.
پامیر از مناطق کوهستانی و دور دست با جغرافیای دشوارگذر در بدخشان است که به دلیل بلند بودن از سطح بحر، میزان آکسیجن در آنجا اندک است و کسانی که در این جغرافیای رفت و آمد می‌کنند باید با خود آکسیجن داشته باشند.