کرزی

حامد کرزی: روند صلح باید از پروژۀ خارجی به یک روند ملی تغییر شکل دهد

neshananews

31 May 2021

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید، روند صلح افغانستان باید از پروژۀ خارجی به یک روند ملی تغییر شکل داده و به ختم جنگ در کشور منجر شود.

آقای کرزی، امروز(دوشنبه، دهم جوزا) در کنفرانس پیرامون صلح در کابل می‌گوید، «پروژۀ خارجی» بودن روند صلح افغانستان باعث شده است که این روند پیشرفتی نداشته باشد.

آقای کرزی، با وجود ادامۀ گفت‌وگوهای صلح در جریان دو سال گذشته از ادامۀ جنگ در کشور انتقاد کرده می‌گوید، روند صلح باید به ختم جنگ در کشور منجر شود.

رییس جمهور پیشین خاطر نشان می‌سازد که دولت و طالبان به روند صلح نه به حیث یک پروژۀ خارجی بلکه به عنوان یک روند ملی باید نگاه کرده و گفت‌وگوهای جدی صلح را از سر بگیرند.

او خاطر نشان می‌سازد که روند جاری صلح باید به ختم جنگ جاری در کشور منجر شود.

این درحالی است که گفت‌وگوهای صلح پس از اعلام موقع خروج نیروهای خارجی متوقف شده و تلاش‌ها برای از سرگیری این گفت‌وگوها نیز نتیجه نداده است.

به تازه‌گی گروه طالبان پذیرفته که به گونۀ مشروط در نشست صلح استانبول اشتراک می‌کند. نشستی که توقع می‌رفت جنگ جاری افغانستان را پایان دهد.