کرزی

حامد کرزی: صداهای تکبیر شبانۀ مردم هرات نشانۀ شکل‌گیری قیام ملی است

neshananews

03 August 2021

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور می‌گوید که صدای تکبیر شبانۀ مردم هرات نشانه‌یی از شکل‌گیری قیام ملی در برابر جنگ تحمیلی بیگانه‌هاست.

آقای کرزی امروز (سه‌شنبه، دوازدهم اسد) در برگۀ تویترش با اشاره به بلند شدن صدای تکبیر شبانه از سوی باشنده‌گان هرات می‌نویسد که این موضوع نشان‌دهندۀ بیزاری مردم از جنگ جاری است.

آقای کرزی می‌افزاید که این اقدام نشان‌دهندۀ شکل‌گیری قیام ملی شهروندان کشور در برابر آن چه آقای کرزی جنگ تحمیلی بیگانه‌ها یاد می‌کند، تلقی می‌شود.

رییس‌جمهور پیشین کشور از گروه طالبان می‌خواهد که قیام خود‌جوش مردم را یک هشدار جدی تلقی کنند و از ادامۀ جنگ و ویرانی کشور دست بردارند.

گفتنی است که همزمان با حملۀ تهاجمی طالبان بر شهر هرات شب گذشته باشنده‌گان این شهر با بلندکردن صدای تکبیر از نیروهای امنیتی کشور اعلام حمایت کرده‌اند.

قرار است در شهر کابل نیز این اقدام به شکل گسترده برای حمایت از نیروهای امنیتی کشور صورت بگیرد. این در حالی است که روز گذشته رییس‌جمهور غنی در برابر طالبان بسیج عمومی اعلام کرد.