کمره امنیتی

حدود یک هزار کمرۀ امنیتی در شهر هرات نصب می‌شوند

neshananews

20 October 2020

همزمان با افزایش روزافزون جرایم جنایی در هرات، مسوولان محلی در این ولایت می‌گویند که حدود یک هزار کمرۀ امنیتی به زودی در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد. هدف از نصب این کمره‌های امنیتی، نظارت دقیق و جلوگیری از جرایم جنایی عنوان می‌شود.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید که بر اساس طرح ادارۀ محلی قرار است این شماری از کمره‌های امنیتی در ۲۹۷ موقعیت شهر هرات نصب شوند. سخنگوی والی هرات زمان دقیق آغاز این روند را مشخص نمی‌کند، اما می‌گوید با نصب این کمره‌ها میزان جرایم جنایی کاهش خواهد یافت.

به گفتۀ آقای فرهاد، بر اساس طرح جدید امنیتی در هرات، تطبیق پروژۀ نصب کمره‌های امنیتی در شهر با همکاری اداره‌های شهرداری، مخابرات و امنیت ملی اجرا خواهد شد.

ادارۀ محلی هرات انتظار دارد با استفاده از این کمره‌ها، میزان جرایم جنایی در این شهر را کاهش دهد و نیروهای امنیتی نیز در شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها بهتر عمل خواهند کرد. پروژۀ نصب کمره‌های امنیتی در هرات در حالی اعلان می‌شود که این ولایت در هفته‌های اخیر شاهد افزایش کم‌پیشینۀ جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه بوده است.

در حال حاضر، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و ترورهای هدف‌مند مهم‌ترین رویدادهای امنیتی در شهر هرات شمرده می‌شوند. رویدادهایی که خیال زند‌ه‌گی در سایۀ آرامش را از مردم گرفته و سرمایه‌گذاران بی‌شماری را به ترک هرات و انتقال سرمایه به خارج از کشور وادار ساخته است.