3817347

حضور نظامی آلمان در افغانستان پایان یافت

neshananews

30 June 2021

کرمپ گرانباویر، وزیر دفاع آلمان می‌گوید که همۀ سربازان آلمانی افغانستان را ترک کرده‌اند.

خانم گرانباویر در برگۀ تویترش نوشته است که آخرین سرباز آلمانی دیروز (سه‌شنبه، نهم سرطان) از خاک افغانستان بیرون شده است. وزیر دفاع آلمان می‌افزاید که به این ترتیب، حضور نظامی آلمان در افغانستان پس از بیست سال خدمت به پایان رسیده است.

به گفتۀ وزیر دفاع آلمان، بیش از 150 هزار سرباز آلمانی در جریان دو دهۀ گذشته در افغانستان حضور داشته‌اند.

آلمان یکی از اعضای مهم پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که در سال 2001 میلادی در کنار سایر اعضای این سازمان سربازانش را به افغانستان فرستاد. این سربازان اما بر اساس موافقت‌نامۀ صلح دوحه کشور را ترک کردند.

حضور نظامی آلمان در افغانستان در حالی به پایان رسیده که نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تا حدود دونیم ماه دیگری قرار است به گونۀ کامل این کشور را ترک کنند.

با این حال، رسانه‌های امریکایی به نقل از مقام‌های دولت این کشور گزارش داده‌اند که یک هزار سرباز امریکایی برای حفاظت از تأسیسات عامه در کابل باقی خواهند ماند.