چین

حمایت چین از روند صلح افغانستان

neshananews

04 June 2020

وانگ‌یو، سفیر چین مقیم کابل در دیدار  با حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه می‌‌گوید که کشورش از روند صلح افغانستان حمایت می‌کند.

در خبرنامۀ وزارت امور خارجۀ کشور آمده است که وانگ یو، سفیر چین مقیم در کابل با اشاره به توافق سیاسی اخیر میان غنی و عبدالله گفته است که کشورش از این توافق سیاسی و روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند. به نقل از این خبرنامه، سفیر چین همچنان روی مبارزه با تروریسم، حمایت از مذاکرات بین‌الافغانی و به رسمیت نشناختن «امارت اسلامی» در افغانستان تأکید کرده است.

از سویی هم، محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجۀ کشور ضمن سپاس‌گزاری از همکاری و حمایت دولت چین در زمینۀ هماهنگی دوامدار با وزرات صحت عامۀ افغانستان، خواهان ادامۀ این همکاری‌ها شده است.

در خبرنامۀ وزارت امور خارجه آمده است که در این دیدار سفیر چین از ارسال مواد مورد نیاز صحی و خوراکی به افغانستان اطمینان داده است.