حمدالله محب

حمدالله محب برای بررسی وضعیت امنیتی شمال به بلخ رفت

neshananews

16 January 2021

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور برای بررسی وضعیت امنیتی شمال به ولایت بلخ سفر کرده است.

دفتر رسانه‌یی شورای امنیت ملی امروز (شنبه، 27 جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای محب بامداد امروز در رأس یک هیأت بلندرتبۀ دولتی عازم بلخ شده است. خبرنامه می‌افزاید که آقای محب در این سفر با والیان بلخ، سرپل، جوزجان، سمنگان، فاریاب و کندز دیدار می‌کند و وضعیت امنیتی شمال را بررسی خواهد کرد.

هرچند ولایت‌های شمال کشور در ماه‌های پسین گواه کاهش حمله‌های تهاجمی طالبان است، اما بر اساس معلومات نهاد‌های امنیتی، این گروه برنامۀ افزایش حمله‌های تهاجمی را برای سال آینده در ولایت‌های شمال کشور روی دست دارند.

آقای محب به تازه‌گی سفرهای ولایتی را آغاز کرده است. مشاور شورای امنیت ملی کشور از این پیش در سفرهای ولایتی تغییراتی را در بخش امنیتی و دفاعی کشور به میان آورده است.