0e00eec3-82ed-44ac-b4c3-3ec15eedf965

حملۀ طالبان بر زندان و شهر سرپل عقب‌زده شده است

neshananews

03 August 2021

مسوولان امنیتی در ولایت سرپل می‌گویند که حملۀ گروهی طالبان بر زندان مرکزی و بخش‌هایی از شهر سرپل از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور عقب‌ زده شده است. گروه طالبان نیمه‌های شب بر زندان و ناحیۀ کمربند کهنۀ شاهراه شماره یک سرپل – جوزجان حمله کرده‌اند.

نورآغا فیضی، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت سرپل به خبرگزاری نشانه می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور این حملۀ تهاجمی طالبان را عقب ‌زده‌اند. آقای فیضی اضافه می‌کند که در این درگیری به جنگ‌جویان گروه طالبان تلفاتی نیز وارد شده است. او اما دربارۀ شمار تلفات وارد شده به جنگ‌جویان گروه طالبان و نیروهای دولتی جزییات نمی‌دهد.

سخنگوی پولیس ولایت سرپل خاطرنشان می‌سازد که هنوز جزییات بیش‌تری از تلفات درگیری شب گذشته در دسترس او قرار نگرفته است. آقای فیضی علاوه می‌کند که در حال حاضر شهر سرپل زیر کنترل نیروهای دولتی قرار دارد.

گروه طالبان تاکنون به رسانه‌ها چیزی نگفته‌ است.

گروه طالبان از دو ماه به این‌سو بخش‌هایی از شاهراه شماره یک سرپل – جوزجان را در اختیار دارند. جنگ‌جویان این گروه بارها با راه‌اندازی حمله‌های گسترده قصد تصرف شهر سرپل را داشته‌اند. اما تاکنون موفق نشده‌اند.