آمر حوزۀ پولیس قندهار

حملۀ مسلحانه بر آمر مبارزه با جرایم جنایی قندهار در مسیر زایشگاه

neshananews

28 March 2021

مسوولان محلی در ولایت قندهار تأیید می‌کنند که موتر حامل آمر بخش مبارزه با جرایم جنایی حوزۀ یازدهم امنیتی شهر قندهار هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفته است. در نتیجۀ این حملۀ مسلحانه خانم این مسوول امنیتی کشته شده و خودش زخمی شده است.

جمال ناصر بارکزی، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت قندهار می‌گوید که این حملۀ مسلحانه شام دیروز (شنبه، هفتم حمل) در مربوطات حوزۀ یازدهم شهر قندهار صورت گرفته است. آقای بارکزی می‌افزاید که این حمله زمانی صورت گرفته است که اسدالله، آمر بخش مبارزه با جرایم جنایی حوزۀ یازدهم شهر قندهار همسر حامله‌اش را برای زایمان به شفاخانه انتقال می‌داد.

به سخن آقای بارکزی، در جریان این حملۀ مسلحانه همسر آمر مبارزه با جرایم جنایی حوزۀ یازدهم قندهار کشته شده و خودش زخم برداشته است. آن چنانی که آقای بارکزی خاطرنشان می‌سازد، داکتران توانسته‌اند کودک را پس از کشته ‌شدن مادرش سالم به دنیا بیاورند. به بیان او، آثار جراحت در بدن این کودک دیده می‌شود.

تاکنون مسوولیت این حملۀ مسلحانه را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. اما مسوولان نهادهای امنیتی کشور طالبان را عامل حمله‌های از این دست در کشور می‌دانند.