2278459

حملۀ گروه طالبان بالای مرکز شهرستان بهارک عقب زده شد

عرفان برزگر

01 December 2019

قطعۀ سرخ طالبان نیمه‌های شب گذشته بالای مرکز شهرستان بهارک ولایت تخار حمله کرده اند.

منابع امنیتی گزارش می‌دهند که درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی کمتر از نیم ساعت دوام یافته و طالبان با تحمل تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شده اند.

 یک منبع معتبر امنیتی به خبرگزاری نشانه گفت که “خبیب” معاون قطعۀ سرخ طالبان نیز در میان کشته شده‌گان است.

جواد هجری سخن‌گوی والی تخار این رودیدار را تایید می‌کند و می‌گوید:

معاون امنیت ملی شهرستان بهارک و یک عضو خیزش مردمی در این حملۀ طالبان در گذشته اند.

آقای هجری می‌افزاید، نیروهای کمکی به شهرستان بهارک رسیده ، و اکنون هیچ تهدید متوجه مرکز این ولسوالی نیست.

از جانب دیگر اطلاعات می‌رساند که طالبان ناوقت روز گذشته بالای پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در شهرستان اشکمش نیز حمله کرده اند. به گفتۀ منابع، حملۀ طالبان از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده و در این جنگ به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است.