2277683

حملۀ گستردۀ طالبان بالای ولسوالی جرم بدخشان عقب زده شد

مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که حملات تهاجمی گروه طالبان که روز گذشته از چندین استقامت بالای ولسوالی جرم راه اندازی شده بود، عقب زده شده و به این گروه تلفات سنگین وارد شده است.

محمد ذکریا سودا والی بدخشان می‌گوید، گروه طالبان پس از چندین ماه آماده‌گی حملات شان را بالای پاسگاه‌های امنیتی در روستاهای دهن آب خستک، آب راغک،  اسکان، شفچان و  سینه در ولسوالی جرم آغاز کردند که در پی مقاومت نیروهای امنیتی با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کردند.

والی بدخشان با آن‌که آمار مشخص از تلفات گروه طالبان ارایه نمی‌کند اما می‌گوید که بر بنیاد گزارش‌های ابتدایی در میان کشته شده‌گان اجساد جنگ‌جویان خارجی وجود دارد و عملیات تعقیبی نیروهای امنیتی برای سرکوب جنگ‌جویان طالب ادامه دارد.

ثنأالله روحانی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس بدخشان می‌گوید، به دلیل این‌که نبرد هم اکنون ادامه دارد و وضعیت جنگی است، آمار مشخص از تلفات افراد طالبان وجود ندارد اما اطلاعات مقدماتی آن‌ها از مردم محل می‌رساند که حدود 8تن از افراد این گروه کشته شده است که در میان کشته شده‌گان یک‌تن از اتباع کشور تاجیکستان نیز وجود دارد.

پس از ولسوالی‌های نسی و مایمی، این سومین حملۀ تهاجمی است که توسط طالبان بالای ولسوالی جرم صورت می‌گیرد و مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند، با آن‌که نیروهای دفاعی و امنیتی در حالت دفاع فعال قرار دارند اما تمام این حملات را عقب زده و به جنگ‌جویان طالبان تلفات سنگین وارد کرده اند.

به گفتۀ مقام‌های امنیتی بدخشان در پی مقاومت نیروهای امنیتی در این سه ولسوالی بیش از 30 تن از افراد گروه طالبان کشته و زحمی شده اند.

بر بنیاد متن موافقت‌نامۀ صلح میان امریکا و گروه طالبان قرار بود این گروه خشونت‌ها را جهت آغاز روند گفت‌وگوهای صلح میان افغانستان کاهش دهند اما طی یک هفتۀ اخیر نه تنها در خشونت‌ها کاهشی به‌عمل نیآمده بلکه حملات تهاجمی این گروه در ولایت‌های شمال و شمال‌شرقی افغانستان شدت گرفته است.

مقام‌های ناتو، حکومت افغانستان و فعالان مدنی با ابراز نگرانی از این وضعیت، عمل‌کرد طالبان را به باد انتقاد گرفته و گفته اند که ادامۀ این وضعیت به روند صلح افغانستان آسیب می‌رساند.