حمیدالله فاروقی

حمیدالله فاروقی به عنوان وزیر دولت در امور شهدا و معلولین گماشته شد

neshananews

19 January 2021

ادارۀ امور ریاست جمهوری اعلام کرده است که حمید‌الله فاروقی، رییس پیشین دانشگاه کابل به عنوان وزیر دولت در امور شهدا و معلولین گماشته شده است.

این اداره امروز (سه‌شنبه، 30 جدی) در خبرنامه‌یی آورده است که آقای فاروقی بر اساس فرمان رییس‌جمهور غنی در بست «خارج‌رتبه» به این سمت گماشته شده است. خبرنامۀ ادارۀ امور می‌افزاید که رتبه‌های علمی آقای فاروقی در این سمت حفظ خواهد بود و آقای فاروقی اجازۀ اشتراک در نشست‌های کابینه را نیز دریافت خواهد کرد.

پیش از این، لعل‌الدین آریوبی به عنوان وزیر دولت در امور شهدا و معلولین کار می‌کرد. گفتنی است به تازه‌گی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین به وزارت امور شهدا و معلولین ارتقا کرده است. این نهاد حدود سه سال پیش در کنار شماری از اداره‌های دیگری به یک نهاد مستقل تبدیل شد.