حکمتیار

حکمت‌یار: شکل‌گیری حکومت موقت برای پایان جنگ در کشور ضروری است

neshananews

14 February 2021

گلبدین حکمتیار، رییس حزب اسلامی می‌گوید که شکل‌گیری یک حکومت موقت، بی‌طرف و بدون شمولیت گروه‌های درگیر برای پایان جنگ در کشور ضروری است.

آقای حکمت‌یار امروز (یک‌شنبه، 26 دلو) در مراسمی به مناسبت سی‌ودومین سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان شکل‌گیری یک حکومت موقت را در کشور ضروری می‌خواند.

او خطاب به حکومت کنونی، طالبان، امریکا و احزاب سیاسی کشور می‌افزاید که حکومت‌های ایتلافی برای پایان جنگ در کشور تاکنون نتیجه نداده است. به گفتۀ آقای حکمت‌یار، هر حکومت ایتلافی که بین گروه‌های درگیر در کشور تاکنون شکل گرفته، زمینۀ ادامۀ جنگ را فراهم ساخته است.

رییس حزب اسلامی خاطرنشان می‌سازد که به همین دلیل یک حکومت موقت از نیروهای بی‌طرف باید در کشور شکل بگیرد و زمینۀ برگزاری انتخابات شفاف را مساعد کند.

این در حالی است که سران حکومت، شکل‌گیری حکومت موقت را بازگشت به گذشته و زمینه‌ساز ادامۀ جنگ در کشور تلقی می‌کنند.