قمرگل

حکومت برای قمرگل دختر مبارز غوری محل بود و باش و زمینۀ تحصیل فراهم می‌کند

neshananews

12 October 2020

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که رییس جمهور کشور در دیدار با قمرگل، دختر مبارز غوری وعده سپرده است که محل بودوباش و زمینۀ تحصیل را برایش فراهم می‌کند.

در خبرنامۀ ارگ آمده است که محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور دیروز (یک‌شنبه، بیستم میزان) با قمرگل در ارگ دیدار کرده است. خبرنامه می‌افزاید که آقای غنی از شجاعت این دختر مبارز غوری در برابر طالبان ستایش کرده و به او وعده سپرده است که محل بودوباش و زمینۀ تحصیل را برایش فراهم خواهد کرد.

قمرگل باشندۀ ولسوالی «تیوره» ولایت غور است. او حدود دو ماه پیش در برابر جنگ‌جویان طالبان که پدر و مادرش را کشته بودند، سلاح برداشت و چند تن از این جنگ‌جویان را به گلوله بست. پس از این رویداد، حکومت این دختر مبارز غوری را به کابل انتقال داد و وعده سپرد که زمینۀ بودوباش و ادامۀ تحصیل را برایش فراهم می‌کند.