غزال حارث

حیف‌ومیل بودجۀ کرونا؛ 232 نفر به دادستانی کل معرفی شده‌اند

neshananews

07 February 2021

ادارۀ بازرس ویژۀ ریاست جمهوری اعلام کرده است که در چگونه‌گی مصرف بودجۀ دولت در امر مبارزه با ویروس کرونا حیف‌ومیل گسترده‌یی صورت گرفته است. این اداره 232 نفر را در پیوند به فساد مالی به دادستانی کل معرفی کرده است.

غزال حارث، رییس ادارۀ بازرس ویژۀ ریاست جمهور امروز (یک‌شنبه، نوزدهم دلو) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که بررسی‌ها از چگونه‌گی مصرف بودجۀ کرونا در 24 ولایت کشور تکمیل شده است. خانم حارث می‌افزاید که بررسی دربارۀ چگونه‌گی مصرف حدود یک میلیارد افغانی از بودجۀ دولت در امر مبارزه با ویروس کرونا، نشان می‌دهد که حیف‌ومیل گسترده‌یی در مصرف این بودجه صورت گرفته است.

خانم حارث خریداری‌های غیرمرتبط، قیمت‌های نامتوازن و حیف‌ومیل این بودجه را از موارد جرمی ‌می‌خواند که در مصرف این بودجه صورت گرفته است. به گفتۀ او، 232 تن در این پیوند به دادستانی کل معرفی شده است. در این میان نُه نفر از مسوولان مرکز نیز شامل‌اند.

آن چنانی که رییس ادارۀ بازرس توضیح می‌دهد، افرادی در سطح وزیر، معین، والی، رییسان اداره‌های مرکزی و محلی و همچنان کارمندان پایین‌رتبه نیز در میان این متهمان قرار دارند.

گفتنی است که حدود شش ماه پیش پس از نشر گزارش‌های تحقیقی مبنی بر حیف‌ومیل بودجۀ کرونا توسط رسانه‌های داخلی، ادارۀ بازرس ویژۀ ریاست‌جمهوری بررسی‌هایش را در پیوند به چگونه‌گی مصرف این بودجه آغاز کرد.

با وجود معرفی شدن ده‌ها مسوول دولتی به اتهام حیف‌ومیل این بودجه به دادستانی کل، اما تاکنون هیچ مسوولی در پیوند به این موضوع محکوم به مجازات نشده است.