ریل ترکمنستان افغانستان خط آهن

خط آهن آقینه – اندخوی بین افغانستان و ترکمنستان گشایش یافت

neshananews

14 January 2021

خط آهن آقینه – اندخوی که افغانستان را به شبکۀ خط آهن ترکمنستان وصل می‌سازد با حضور رییسان جمهور دو کشور گشایش یافته است.

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور امروز (پنج‌شنبه، 25 جدی) هنگام سخنرانی در مراسم بهره‌برداری از این پروژه می‌گوید که این خط آهن 30 کیلومتر در خاک افغانستان امتداد یافته است.

آقای غنی می‌افزاید که این پروژۀ زیربنایی که بیش از 30 میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته است، افغانستان را از طریق خط آهن با ترکمنستان و آسیای مرکزی وصل می‌سازد. آقای غنی خاطرنشان می‌سازد که گشایش این پروژه گام مهمی در راستای اتصال منطقه‌یی به شمار می‌رود.

این در حالی است که حدود دو ماه پیش خط آهن خواف – هرات که افغانستان را به شبکۀ خط آهن ایران وصل می‌سازد، گشایش یافت. به تازه‌گی مجلس نماینده‌گان ایران برنامۀ روابط بین‌المللی با افغانستان از طریق خط آهن را تصویب کرده است.