خلیلزاد

خلیل‌زاد: امریکا از حقوق زنان افغانستان در گفت‌وگوهای صلح پاس‌داری می‌کند

neshananews

23 September 2020

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان می‌گوید که ایالات متحده از حقوق زنان افغانستان در گفت‌وگوهای صلح با طالبان پاس‌داری می‌کند.

آقای خلیل‌زاد دیروز (سه‌شنبه، اول میزان) در نشست استماعی کمیتۀ فرعی مجلس نماینده‌گان امریکا تأکید کرده است که ایالات متحده به حقوق زنان در گفت‌وگوهای صلح اهمیت می‌دهد. آقای خلیل‌زاد در این نشست همچنان تأکید کرده است که امریکا از حقوق زنان افغانستان در گفت‌وگوهای جاری صلح با طالبان نیز پاس‌داری می‌کند.

آقای خلیل‌زاد حقوق اساسی شهروندان افغانستان به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی را نیز جزو ارزش‌هایی توصیف کرده است که امریکا از آن حمایت خواهد کرد. به گفتۀ او: «حفظ ارزش‌های نامبرده، از اولویت‌های امریکا در افغانستان است.»

این در حالی است که شک و تردیدهای جدی نسبت به حفظ حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در جریان گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان طالبان و دولت افغانستان مطرح شده است. این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که نماینده‌گان سیاسی طالبان در نشست‌های صلح پیوسته تأکید کرده‌اند که این گروه در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان متعهد هستند.