خلیلزاد

خلیل‌زاد: جهان از مذاکرات صلح در افغانستان به گونۀ گسترده حمایت می‌کند

neshananews

20 September 2020

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور صلح افغانستان می‌گوید که حمایت گستردۀ جهانی از مذاکرات صلح و تفاهم سیاسی در افغانستان وجود دارد.

آقای خلیل‌زاد بامداد امروز (یک‌شنبه، 30 سنبله) در توییتی با اشاره به اعلامیۀ تازۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از روند صلح افغانستان، نوشته است حمایت گستردۀ جهانی از تفاهم سیاسی در افغانستان وجود دارد.

آقای خلیل‌زاد می‌افزاید: «اعلامیۀ شورای امنیت از مسیری که جناح‌ها اکنون در آن قرار دارند، یعنی دست‌یابی به یک تفاهم سیاسی که تمام مردم افغانستان را در بر گیرد و منطقه و جامعۀ جهانی در عمل و روحیه از آن پشتی‌بانی بتواند، حمایت می‌کند.

نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان خاطرنشان می‌سازد که این یک فرصت بی‌نظیر برای افغانستان است که نه تنها جناح‌های داخلی به گونۀ مستقیم باهم گفت‌وگو می‌کنند، بلکه حمایت گستردۀ جهانی از تفاهم سیاسی در این کشور نیز وجود دارد.

زلمی خلیل‌زاد تأکید می‌ورزد که از این «فرصت بی‌نظیر» باید در راستای تأمین صلح دایمی در افغانستان کار گرفته شود.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد دو روز پیش با صدور اعلامیه‌یی، حمایتش را از گفت‌وگوهای روان صلح در افغانستان اعلام کرد. در این اعلامیه بر حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و اتحاد ملی افغانستان تأکید شده است.