دادستانی کل

دادستانی کل: بیش از 40 هزار قضیۀ جرمی در جریان یک سال گذشته ثبت شده است

neshananews

28 January 2021

فرید حمیدی، دادستان کل کشور می‌گوید که در جریان سال گذشتۀ میلادی بیش از 40 هزار قضیه جرمی در سرتاسر کشور ثبت شده است.

آقای حمیدی امروز (پنج‌شنبه، نهم دلو) هنگام سخنرانی در برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت در کابل می‌گوید که این قضیه‌های جرمی که انواع مختلف جرایم را شامل می‌شود در دادستانی‌های مرکز و ولایت‌های کشور ثبت شده است.

آقای حمیدی می‌افزاید که 226 قضیۀ جرمی سنگین فساد اداری، بیش از یک هزار و 500 قضیۀ عادی فساد اداری، دو هزار و 990 قضیۀ خشونت علیه زنان، یک هزار و 300 قضیۀ تخلف کودکان، 6 هزار و 300 قضیۀ جرمی علیه امنیت داخلی، 487 قضیۀ اختطاف و چهار هزار و 300 قضیۀ جرمی مرتبط به مواد مخدر در جمع این رویدادها شامل است.

دادستان کل کشور خاطرنشان می‌سازد که از میان بیش از 40 هزار قضیۀ جرمی به بیش از 22 هزار قضیه در جریان یک سال گذشته رسیده‌گی شده است. به سخن او، عاملان دو هزار قضیه به مجازات محکوم شده‌اند.

دادستان کل کشور همچنان مسألۀ اعادۀ دارایی‌های غیرقانونی را یک حلقۀ گم شده در نظام عدلی و قضایی کشور توصیف می‌کند که در جریان یک سال گذشته اقداماتی برای اجرایی ساختن این اصل روی دست گرفته شده است.

این در حالی است که طی مراحل مقررۀ اعادۀ دارایی‌های غیرقانونی از سوی حکومت نیز روی دست گرفته شده است. بر اساس این اصل افرادی که از مجراهای غیرقانونی اموال گردآوری کرده‌اند، باید آن را به دایرۀ اموال دولتی برگردانند.