دادستانی کل

دادستانی کل: در سه ما نخست امسال ۱۱ تن در پیوند به فساد اداری بازداشت شده‌اند

neshananews

14 July 2020

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که در جریان سه ماه نخست سال روان خورشیدی یازده تن به اتهام جرایم فساد اداری از سوی ریاست عمومی «کنترل و مراقبت» بازداشت شده‌اند. این افراد شامل ۷ رییس و کارمند برحال دادستانی کل و ۴ کارمند اداره‌های دیگر دولتی هستند که در پیوند به ده قضیۀ مرتبط به جرایم فساد اداری بازداشت شده‌اند.

دادستانی کل امروز (سه‌شنبه، ۲۴ سرطان) در یک اعلامیه‌یی می‌گوید که این نهاد مبارزه با فساد اداری را در اولویت‌های کاری‌ قرار داده و برای مبارزۀ موثر با پدیدۀ فساد، ریاستی را زیر نام «ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت» در سال ۱۳۹۱ ایجاد کرده است. بر اساس اعلامیۀ دادستانی کل، این ریاست، اطلاعات و شکایات مرتبط با فساد اداری در بخش‌های مرکزی و ولایتی را از طرق مختلف دریافت و مورد رسیده‌گی قرار می‌دهد.

افزون بر این، در اعلامیه دادستانی کل آمده است که ریاست عمومی کنترل و مراقبت در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۲۸ قضیه را ثبت و پس از بررسی برای تحقیقات بیش‌تر به مراجع مربوطه فرستاده است. از این میان ۱۵ مورد رشوه‌ستانی و ۱۳ مورد دیگر قضایای متفرقۀ جرایم مرتبط با فساد اداری می‌باشند. دادستانی کل می‌افزاید که در پیوند به این قضایا ۳۹ مظنون نیز بازداشت شده‌اند که در میان آنان ۲۴ رییس، دادستان و کارکنان دادستانی کل و ۱۵ تن دیگر از سایر اداره‌ها شامل‌اند.