داعی

دادستانی کل: معین پیشین وزارت حج و اوقاف به یک‌ونیم سال حبس محکوم شد

neshananews

27 July 2020

دادستانی کل اعلام کرده است که داعی‌الحق عابد، معین پیشین وزارت ارشاد حج و اوقاف و یک عضو شورای ولایتی بلخ در پیوند به استفاده از اسناد تقلبی و سوء استفاده از ملکیت وزارت حج و اوقاف به یک‌ونیم سال حبس محکوم شدند.

دادستانی کل کشور با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که داعی‌الحق عابد، معین و سرپرست پیشین وزارت ارشاد حج و اوقاف و محمد آصف مهمند، عضو شورای ولایتی بلخ به اتهام «تزویر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی» از سوی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محکوم به مجازات شدند.

در اعلامیۀ دادستانی کل آمده است که آقای عابد با استفاده از سه سند تقلبی به شرکت «شاهین گروپ» اجازه داده است که در زمین ملکیت وزارت ارشاد حج و اوقاف واقع در شمال «روضۀ بلخ» بلند منزل تجارتی اعمار کند. بر اساس این اعلامیه محمدآصف مهمند، رییس شرکت شاهین گروپ و عضو شورای ولایتی بلخ در پیوند به استفادۀ از پنج سند تقلبی، فاعل اصلی این سوء استفاده و شریک جرمی آقای عابد شناخته شده است. از همین رو، هر کدام آنان به یک‌ونیم سال حبس محکوم به مجازات شده‌اند.

این درحالی است که از این پیش، محکمۀ ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری هر کدام آنان را به مدت پنج سال و دو ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرده بود.