دادستانی کل

دادستانی کل: چهار کارمند وزارت صحت عامه به اتهام درخواست رشوه بازداشت شدند

neshananews

29 December 2020

دادستانی کل تأیید می‌کند که چهار تن از کارمندان وزارت صحت عامۀ کشور به اتهام درخواست رشوه بازداشت شده‌اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (سه‌شنبه، نهم جدی) به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این چهار کارمند وزارت صحت عامه در یک اقدام مشترکی از سوی دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده‌اند. آقای رسولی می‌افزاید که این متهمان هم‌اکنون تحت توقیف قرار دارند و بررسی‌های بیشتری در پیوند به این قضیه از سوی دادستانی کل آغاز شده است.

آقای رسولی هویت این افراد را فاش نمی‌سازد، اما گزارش شده است که این چهار نفر از نزدیکان احمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامۀ کشورند.

این در حالی است که روز گذشته سه تن از اعضای مجلس سنای کشور نیز به اتهام دریافت 40 هزار دالر رشوه در بندر حیرتان در بلخ به گونۀ بالفعل بازداشت شدند. معاون اول ریاست جمهوری از این اقدام استقبال می‌کند و می‌گوید که برخورد جدی نهادهای عدلی و قضایی کشور با فساد پیشه‌گان باید همین گونه ادامه یابد.