دانشگاه کابل

دانشگاه طبی کابل موفق به ساخت دستگاه تولید آکسیجن شده است

neshananews

22 June 2021

دانشگاه طبی کابل اعلام کرده که کارمندان تخنیکی این نهاد موفق شده‌اند یک دستگاه تولید آکسیجن را بسازند. این دستگاه در یک دقیقه بیش از پانزده لیتر آکسیجن تولید می‌کند.

دانشگاه طبی کابل دیروز (سه‌شنبه، 31 جوزا) در خبرنامه‌یی نوشته است که این دستگاه تولید آکسیجن با استفاده از مواد موجود در بازارهای شهر کابل ساخته شده است.

بر اساس خبرنامۀ این دانشگاه، دستگاه تولید آکسیجن در یک دقیقه می‌تواند بیش از پانزده لیتر آکسیجن تولید کند. درجۀ خالص بودن آکسیجن تولید شده در این دستگاه به 93 درصد می‌رسد. بر اساس معلومات این نهاد، بیش از 30 هزار افغانی در ساخت این دستگاه هزینه شده است.

دانشگاه طبی کابل، ساخت این دستگاه را برای تولید آکسیجن جهت رسیده‌گی به بیماران کرونایی در کشور مهم می‌داند و علاوه می‌کند که این دستگاه با بهای بسیار پایین نسبت به دستگاه‌های خارجی تولید آکسیجن به بازار عرضه خواهد شد.

این در حالی است که همزمان با شیوع موج سوم ویروس کرونا، کمبود آکسیجن در شفاخانه‌های کشور به یک معضل جدی برای بیماران کرونایی بدل شده است. هرچند کشورهای پاکستان، ایران و آسیای میانه تعهد کرده‌اند که با وزارت صحت عامه در بخش تهیۀ آکسیجن کمک می‌کنند، اما بیماران مبتلا به کرونا هنوزهم از کمبود آکسیجن شکایت دارند.