سرور دانش

دانش از اعلام آماده‌گی اسماعیل خان برای مقابله با طالبان استقبال می‌کند

neshananews

10 July 2021

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور از اعلام آماده‌گی محمداسماعیل خان از رهبران بانفوذ حزب جمعیت اسلامی در حوزۀ غرب برای مقابله با گروه طالبان استقبال می‌کند.

آقای دانش امروز (شنبه، نوزدهم سرطان) در برگۀ فیس‌بوکش می‌نویسد که اسماعیل خان از بنیان‌گذاران نظام و قانون اساسی جدید است و موضع‌گیری او در برابر طالبان درخور ستایش است.

آقای دانش از همۀ رهبران سیاسی و گروه‌های مردمی می‌خواهد که در برابر آن چه او «سپاه جنگ‌طلب طالبان» عنوان می‌کند، بسیج شوند. به گفتۀ معاون دوم ریاست جمهوری، هم‌اکنون بقای نظام کشور با خطر روبه‌رو است و شهروندان باید برای بقای نظام در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند.

گفتنی است که محمداسماعیل خان از رهبران بانفوذ جهادی در حوزۀ غرب روزهای پیش از پیش‌روی‌های طالبان انتقاد کرده و هوادارانش را علیه این گروه بسیج ساخته است.

پیش از این عطامحمد نور از رهبران بانفوذ حزب جمعیت در شمال، مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی و محمدمحقق رهبر حزب وحدت اسلامی نیز در ولایت‌های بلخ، جوزجان و سمنگان علیه طالبان تفنگ برداشته‌اند.