سرور دانش

دانش: در صورت ادامۀ حمله‌های طالبان نام رهبران این گروه نباید از فهرست سیاه سازمان ملل بیرون شود

neshananews

04 January 2021

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور می‌گوید که در صورت ادامۀ حمله‌های هدف‌مند طالبان در کشور، نام رهبران این گروه نباید از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون شود.

دفتر رسانه‌یی معاونت دوم ریاست جمهوری امروز (دوشنبه، پانزدهم جدی) در خبرنامه‌یی آورده است که آقای دانش این مطلب را در دیدار با آرنات پاویلز، سرپرست دفتر نماینده‌گان اتحادیۀ اروپا در افغانستان مطرح کرده است.

آقای دانش می‌گوید که ادامۀ حمله‌های هدف‌مند طالبان در کشور پذیرفتنی نیست. او در این دیدار می‌افزاید که ادامۀ حمله‌های هدف‌مند طالبان در کنار آسیب‌رسانی به روند صلح، شهروندان را به این باور می‌رساند که طالبان از استراتژی جنگی خود دست بر نمی‌دارند.

معاون دوم ریاست جمهوری خاطرنشان می‌سازد که در صورت تداوم این حمله‌‌ها جامعۀ جهانی و سازمان ملل متحد نباید نام رهبران طالبان را از فهرست سیاه این سازمان بیرون کنند. به گفتۀ او، این حمله‌ها اگر ادامه یابد در حالی که طالبان مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرند، باید افراد بیشتر طالبان مشمول تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دومین دور مذاکرات صلح میان هیأت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است در روزهای نزدیک در قطر آغاز شود. گفته می‌شود طالبان در این دور مذاکرات خروج نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل را به عنوان موضوع مورد بحث مطرح خواهند کرد.