سرور دانش

دانش: روند جاری صلح باید به ثبات سیاسی در افغانستان بینجامد

neshananews

17 December 2020

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که روند جاری صلح باید به ثبات سیاسی در کشور بینجامد.

دفتر رسانه‌یی معاونت دوم ریاست جمهوری امروز (پنج‌شنبه، 27 قوس) در خبرنامه‌یی آورده است که آقای دانش این مطلب را در دیدار با تاکاشی اوکادا، سفیر جدید جاپان در کابل مطرح کرده است. به نقل از این خبرنامه، آقای دانش می‌افزاید که روند جاری صلح باید ضمن تقویت دستاوردهای نوزده سال پسین به ثبات سیاسی در کشور منجر شود. در غیر این صورت به سخن او، این روند ناکام خواهد بود و افغانستان نیز به عقب برخواهد گشت.

آقای دانش یادآوری می‌کند که همکاری دولت افغانستان و جامعۀ جهانی در جریان نوزده سال گذشته زمینۀ مناسبی را برای حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور مساعد ساخته است. به باور او، شهروندان کشور به دلیل تجربۀ تلخی که از دوران حاکمیت طالبان دارند، نسبت به از دست رفتن این دستاوردها نگران‌اند.

آقای دانش از جامعۀ جهانی می‌خواهد که برای حفظ دستاوردهای یاد شده‌یی که در نشست ژنوا نیز بر آن تأکید شده است، در کنار دولت افغانستان باقی بماند. به نقل از این خبرنامه، سفیر جاپان در کابل ضمن استقبال از نهایی شدن کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح در دوحه تأکید می‌ورزد که روند جاری صلح افغانستان باید به ثبات در این کشور بینجامد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دور نخست گفت‌وگوهای صلح در دوحه به نهایی شدن کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح انجامید، هفتۀ پیش به پایان رسید. قرار است دور بعدی این گفت‌وگوها تا 15 روز دیگر از سر گرفته شود.

تاکنون مشخص نیست که دور بعدی این گفت‌وگوها در کجا دایر خواهد شد، اما دولت افغانستان درخواست کرده است که مرحلۀ دوم گفت‌وگوهای صلح باید در داخل کشور دایر شود؛ درخواستی که با مخالفت طالبان روبه‌رو شده است.