دانش

دانش: سرنوشت پروژۀ مس عینک باید هرچه زودتر مشخص شود

neshananews

17 September 2020

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهور خواستار مشخص شدن سرنوشت پروژۀ «مس عینک» شده است. آقای دانش از وزارت معادن و پترولیم می‌خواهد که هرچه زودتر دربارۀ استخراج مس از این معدن تصمیم بگیرد.

دفتر رسانه‌یی معاونت دوم ریاست جمهوری امروز (پنج‌شنبه، 27 سنبله) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که سرنوشت پروژۀ مس عینک روز گذشته در نشست کمیتۀ مصونیت بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته است.

در این خبرنامه به نقل از آقای دانش آمده است که پروژۀ «مس عینک» یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های معادن در سطح کشور است و از اهمیت زیادی برای حکومت برخوردار است. آقای دانش تأکید کرده است که سرنوشت این پروژه باید به زودی مشخص شود و وزارت معادن و پترولیم به زودترین فرصت با شرکت قراردادی در مورد این پروژه به نتیجه برسد.

بر اساس معلومات دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، نمایندۀ شرکت چینایی که پروژۀ مس عینک را قرارداد کرده، نیز در این نشست حضور داشته است. همچنان هارون چخانسوری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور در این نشست تصریح کرده است که این وزارت تاکنون دو مرتبه در مورد سرنوشت پروژۀ مس عینک با دولت چین گفت‌وگو کرده است.

آقای چخانسوری تعهد سپرده است که به زودی با شرکت چینایی که طرف قرارداد پروژۀ مس عینک است، گفت‌وگو خواهد کرد و سرنوشت این پروژۀ بزرگ را مشخص خواهد ساخت.

 قرارداد استخراج معدن مس عینک یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی در کشور است. استخراج مس از این معدن حدود دوازده سال پیش به یک شرکت چینایی واگذار شد، اما با گذشت دوازده سال گذشته از آن‌ چه کشف آثار باستانی در اطراف این معدن گفته می‌شود، کار این پروژۀ بزرگ متوقف است.