دانش

دانش: طالبان با بهانه‌های مختلف از میز مذاکره فرار می‌کنند

neshananews

17 May 2021

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان با بهانه‌های مختلف از میز مذاکره فرار می‌کنند.

آقای دانش امروز (دوشنبه، 27 ثور) در مراسم معرفی رییس ادارۀ نورم و استندرد می‌گوید که طالبان در جریان 27 سال گذشته به جز خشونت و کشتار شهروندان دستاورد دیگری نداشته‌اند. آقای دانش می‌افزاید که این گروه در شرایط کنونی نیز از حاضر شدن به میز مذاکره و یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان جنگ در کشور شانه خالی می‌کند.

معاون دوم ریاست جمهوری خاطرنشان می‌سازد که طالبان از راه خشونت و کشتار به اهداف خود نخواهد رسید. به سخن او، دولت و مردم از ارزش‌های به دست‌آمده در جریان دو دهۀ گذشته محافظت می‌کنند و تسلیم امارت نخواهند شد.

سرور دانش برقراری صلح در کشور را یک نیاز جدی توصیف می‌کند و تأکید می‌ورزد که حکومت با پافشاری روی مذاکرات صلح برای پایان جنگ در کشور از راه سیاسی می‌کوشد. به بیان او، جنگ جاری باید در چوکات مشارکت عادلانۀ گروه‌های اجتماعی و سیاسی در ساختار نظام به پایان برسد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از آتش‌بس موقت در جریان سه روز عید، دور تازه‌یی از گفت‌وگوهای مستقیم میان هیأت‌های مذاکراتی دولت و گروه طالبان در قطر آغاز شده است. این دور گفت‌وگوها تاکنون انکشافی ندارد.