سرور دانش

دانش: طالبان با زور می‌خواهند قدرت سیاسی را انحصار کنند

neshananews

30 June 2021

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان به راه‌های حل سیاسی و مشارکت مردم در قدرت باور ندارند و در پی انحصار قدرت سیاسی کشور از راه زور هستند.

آقای دانش امروز (چهارشنبه، نهم سرطان) در نشستی در کابل می‌گوید که طالبان از شعار صلح سوءاستفاده می‌کنند. به گفتۀ او، طالبان از میز مذاکره فرار کرده و خشونت‌ها را افزایش داده‌اند. به بیان آقای دانش، این گروه به راه حل سیاسی باور ندارد.

آقای دانش بیان می‌دارد که طالبان از هیچ قومی نماینده‌گی نمی‌کنند و با همۀ اقوام در ولایت‌های کشور می‌جنگند. به گفتۀ او، بسیج ملی برای مقابله با طالبان در چوکات حاکمیت دولت ضروری است.

معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به درخواست امیرخان متقی، رییس کمیسیون دعوت گروه طالبان از باشنده‌گان ولسوالی کجران دایکندی برای پیوستن به این گروه خاطرنشان می‌سازد که طالبان چه در زمان حاکمیت پنج سالۀ خود در دهۀ هشتاد و چه در بیست سال گذشته شیعیان و هزاره‌های افغانستان را هدف کشتار قرار داده‌اند. به بیان او، شیعیان و هزاره‌های افغانستان علیه طالبان مقابله خواهند کرد.

آقای دانش در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که طالبان اخیراً خشونت‌ها را در بیشتر ولایت‌های کشور افزایش داده‌اند. از سوی دیگری، نیروهای خارجی یک پی دیگری افغانستان را ترک می‌کنند. نهادهای امنیتی اما از مبارزه با طالبان اطمینان می‌دهند.