دانش

دانش: طالبان هیچ نشانه‌یی از پایبندی به حقوق بشر نشان نداده‌اند

neshananews

22 February 2021

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان تاکنون هیچ نشانه‌یی از احترام و پایبندی به حقوق بشر از خود نشان نداده‌اند.

دفتر رسانه‌یی معاونت دوم ریاست جمهوری امروز (دوشنبه، چهارم حوت) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که آقای دانش این مطلب را در دیدار با فیونا فریز، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان مطرح کرده است.

در خبرنامۀ دفتر رسانه‌یی معاونت دوم ریاست جمهوری آمده است که آقای دانش بر ضرورت مطرح شدن حقوق بشر به عنوان یک اصل اساسی در روند صلح تأکید کرده و از جامعۀ جهانی می‌خواهد که برای حفظ موازین حقوق بشری در روند جاری صلح هم‌صدا شوند.

این خبرنامه به نقل از آقای دانش می‌افزاید که طالبان تاکنون هیچ نشانه‌یی از احترام و پایبندی به حقوق بشر از خود نشان نداده است و از این‌رو، جامعۀ جهانی باید این گروه را برای پایبندی به حقوق بشر زیر فشار قرار دهد. به سخن معاون دوم ریاست جمهوری، کشتار افراد ملکی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نشانۀ عینی نقض حقوق بشر است و باید جلو آن گرفته شود.

از سوی هم، رییس بخش حقوق بشر نماینده‌گی دیپلماتیک سازمان ملل متحد در افغانستان در این دیدار خواستار توجه جدی دولت روی حفاظت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر شده است.