سرور دانش

دانش: طرف‌های داخلی و منطقه‌یی طالبان را به صلح وادار کنند

neshananews

03 May 2021

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که طرف‌های داخلی و منطقه‌یی دخیل در روند صلح باید در محور طرح صلح حکومت متحد شوند و طالبان را به پذیرفتن صلح وادار بسازند.

آقای دانش امروز (دوشنبه، سیزدهم ثور) در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی آزادی بیان در کابل می‌گوید که حکومت افغانستان در طرح صلح، ایجاد حکومت مشارکتی را مطرح کرده است؛ حکومتی که به باور او، ساختار سیاسی و قانون اساسی موجود در آن حفظ می‌شود و قدرت سیاسی بر اساس ارادۀ مردم به زعیم دیگری منتقل می‌شود.

آقای دانش می‌افزاید که در این طرح صلح رییس‌جمهور غنی هیچ اصراری به تکمیل دورۀ حکومتش ندارد و انتخابات عمومی و ارزش‌های شهروندی اصل قرار گرفته است. در حالی که به سخن او، طالبان به ارادۀ مردم پایبند نیستند و از اشتراک در انتخابات می‌ترسند.

معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به دوام خشونت‌ها از سوی طالبان می‌گوید که پس از خروج نیروهای خارجی این گروه هیچ بهانۀ مشروعی برای ادامۀ جنگ نخواهند داشت. اما به باور او، طالبان به دنبال کسب قدرت هستند و می‌خواهند یک نظام تک‌صدایی را در کشور حاکم بسازند.

آقای دانش همچنان خاطرنشان می‌سازد که طالبان با دوام خشونت به ویژۀ کشتار خبرنگاران و فعالان مدنی بیش‌تر از پیش خود را رسواتر می‌سازند.

این در حالی است که تا کمتر از پنج ماه دیگری قرار است نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. در این گیرودار چشم‌انداز صلح نیز به دلیل عدم تمایل طالبان برای اشتراک در نشست‌های صلح تیره و تار به نظر می‌رسد.