سرور دانش

دانش: کنار گذاشتن جمهوریت و قانون اساسی منجر به ادامۀ جنگ در کشور می‌شود

neshananews

25 January 2021

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور می‌گوید که حفظ ارزش‌های مندرج در قانون اساسی کشور اولویت شهروندان در روند صلح به شمار می‌رود و این اولویت‌ها نباید در این روند قربانی شود.

دفتر رسانه‌های معاونت دوم ریاست جمهوری امروز (دوشنبه، ششم دلو) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای دانش پیش از چاشت امروز در دیدار با آلیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل این موضوع را مطرح کرده است.

به نقل از این خبرنامه، آقای دانش می‌افزاید که از دید شهروندان افغانستان، ارزش‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی از اولویت‌های مهم در روند صلح تلقی می‌شود. او خاطرنشان می‌سازد، اگر در روند جاری صلح قانون اساسی و جمهوریت کنار گذاشته شود، این روند نتیجۀ مطلوبی در پی نداشته و جنگ و بی‌ثباتی در کشور ادامه خواهد یافت.

به نقل از این خبرنامه، سفیر بریتانیا در کابل نیز در این دیدار از افزایش خشونت‌ها توسط طالبان به ویژه حمله‌های هدف‌مند در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او خاطرنشان ساخته است که افزایش خشونت‌‌ها همزمان با دوام گفت‌وگوهای صلح این روند را آسیب می‌زند.