ینس استولتنبرگ

دبیر کل ناتو: حمایت ناتو از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی نیز ادامه می‌یابد

neshananews

22 May 2021

ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می‌گوید که حمایت این پیمان از افغانستان به ویژه نهادهای امنیتی این کشور پس از خروج نیروهای خارجی نیز ادامه خواهد یافت.

آقای استولتنبرگ دیروز (جمعه، 31 ثور) در یک نشست مشترک خبری در پاریس بر ادامۀ حمایت ناتو از افغانستان تأکید کرده است.

آقای استولتنبرگ می‌گوید که پشتیبانی پیمان ناتو از افغانستان در مرحلۀ جدید روابط کابل با این پیمان در سه بخش مختلف از جمله ظرفیت‌سازی نهادهای امنیتی، مشوره‌دهی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در بیرون از این کشور و ارایۀ خدمات مورد نیاز ادامه خواهد یافت.

به گفتۀ آقای استولتنبرگ، برنامۀ آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به زمینه‌سازی برنامه‌های آموزشی به قطعات ویژۀ این نیروها در خارج از این کشور متمرکز خواهد بود.

به بیان او، همچنان حمایت مالی این سازمان از نهادهای امنیتی افغانستان و تقویت ظرفیت این نیروها در مبارزه با هراس‌افگنی بخش دیگری از برنامۀ پیمان ناتو پس از خروج نیروهای خارجی در افغانستان خواهد بود.

گفتنی است که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در یازدهم ثور آغاز شد و تا چهار ماه دیگری به پایان خواهد رسید. دولت افغانستان می‌گوید که خروج این نیروها روی وضعیت جنگ تأثیر منفی نخواهد گذاشت.