دانشگاه کابل

درس‌های حضوری دانشگاه‌ها در پانزدهم حوت آغاز می‌شود

neshananews

22 February 2021

وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده است که درس‌های حضوری همۀ دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در پانزدهم حوت امسال آغاز می‌شود.

وزارت تحصیلات عالی امروز (دوشنبه، چهارم حوت) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که این تصمیم بر اساس فیصلۀ کابینۀ حکومت روی دست گرفته شده است. خبرنامه می‌افزاید که همۀ دانشگاه‌های دولتی و خصوصی به شمول مناطق گرم‌سیر و سردسیر شامل این برنامه هستند.

در خبرنامۀ این وزارت آمده است که درس‌های تشدیدی سمسترهای خزانی دانشگاه‌ها تا پانزدهم ماه حمل ادامه می‌یابد و سپس امتحان نهایی این سمستر بین پانزدهم حمل تا نوزدهم ثور سال 1400 خورشیدی گرفته خواهد شد.

بر اساس زمان‌بندی وزارت تحصیلات عالی، درس‌ سمسترهای بهاری دانشگاه‌ها در بیستم ماه ثور امسال آغاز می‌شود. گفتنی است که درس‌های حضوری سمسترهای خزانی سال جاری دانشگاه‌های کشور به دلیل آغاز موج دوم ویروس کرونا پیش از وقت متوقف شد.

با این حال، درس‌های دانشگاه‌ها به صورت آنلاین ادامه‌ یافت اما بیشتر دانش‌جویان به دلیل نبود برق و ضعف خدمات انترنیتی در کشور به این درس‌ها دسترسی نداشتند.