شاگردان مکتب

درس حضوری صنف‌های اول تا دهم مکتب‌های دولتی از دوازدهم میزان آغاز می‌شود

neshananews

28 September 2020

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که بر اساس تصویب کابینه، درس حضوری صنف‌های اول تا دهم مکتب‌های دولتی از دوازدهم میزان آغاز خواهد شد.

در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری که شام امروز (دوشنبه، هفتم میزان) نشر شد، آمده است که این طرح در نشست امروز کابینه تصویب شده است. بر اساس این خبرنامه، رهبری حکومت تصمیم گرفته است که درس‌های حضوری صنف‌های باقی مانده (از صنف اول تا دهم) در مکتب‌های دولتی از تاریخ دوازدهم میزان آغاز می‌شود.

این در حالی است که فعالیت نهادهای آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود. اما کابینه در اول سنبله فیصله کرد که درس صنف‌های یازدهم و دوازدهم مکتب‌های دولتی با رعایت نکات بهداشتی آغاز شود. در این فیصلۀ کابینه، به مکتب‌های خصوصی اجازه داده شد که درس حضوری را از صنف اول تا دوازدهم آغاز کنند.

با این حال، اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه، کابینۀ حکومت فیصله کرده است که درس حضوری صنف‌های اول تا دهم مکتب‌های دولتی نیز آغاز شود.

کابینه در حالی فیصله کرده است که درس همۀ صنف‌های مکتب‌های دولتی آغاز شود که هفتۀ پیش وزارت صحت عامه اعلام کرد که هیچ مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا در مکتب‌ها و دانشگاه‌های دولتی ثبت نشده است.