2278459

درگیری میان دولت و طالبان در روستای چینزیی شهر تالقان،شاهراه کندز تخار بسته است

عرفان برزگر

03 March 2020

صبح امروز جنگجویان طالب در منطقۀ چینزیی شهر تالقان، ایست بازرسی ایجاد کرده‌اند. منابع محلی گزارش می‌دهند که طالبان از دو روز به این‌سو در این منطقه ایست بازرسی دارند و یک سرباز گروه محافظتی شاهراه تخار را نیز با خود برده‌اند.

باشندگان محل می‌گویند پس از رسیدن نیروهای پولیس در منطقه چیزنیی و قلبرس شهر تالقان، درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان رخ داده که تا هنوز به شدت جریان دارد.

جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی سبب بسته شدن شاهراه عمومی کندز تخار شده و در دو طرف شاهراه صدها موتر گیر مانده‌اند.

گواهان می‌گویند که دو تن از نیرو‌های پولیس نیز در این درگیری کشته شده‌اند، اما مقامات امنیتی تخار، این خبر را تاید نمی‌کنند.

یک منبع امنیتی می‌گوید شماری از موسفیدان روستای چینزیی نزد گروه طالبان رفته‌اند تا سرباز گروگان گرفته شده را دوباره آزاد سازند.

خلیل اسیر، سخن‌گوی پولیس تخار به خبرگزاری نشانه می‌گوید، درگیری از صبح امروز در شاهراه آغاز شده و تا کنون به شدت ادامه دارد. به گفتۀ اسیر نیروهای بیشتر کمکی به محل فرستاده شده است.

روستای چیزنی مربوط به شهر تالقان مرکز ولایت تخار است، که حدود 15 کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد. حضور دوام‌دار طالبان در روستای چینزیی،قلبرس و بودله باعث نگرانی شدید در میان مردم شهر تالقان شده است.