2277399

در انفجار ماین کنار جاده‌ای در «جوزجان» شش تن کشته و زخمی شدند

neshananews

17 December 2019

پیش از چاشت امروز سه‌شنبه به اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در شبرغان مرکز ولایت جوزجان، یک‌تن جان باخته و پنج تن دیگر زخم برداشتند.

معروف آذر سخنگوی والی جوزجان با تایید این خبر به خبرگزاری نشانه گفت:

این رویداد زمانی اتفاق افتاد که موتر حامل کارگران ریاست تصدی افغان‌گاز به مقصد فابریکۀ «جرقدوغ» در حرکت بودند. در این رویداد  یک‌تن آنان جان باخته و پنج تن دیگر زخم برداشته اند.

آذر می‌گوید که طالبان مسلح با استفاده از تاریکی شب، ماین جاده‌ای را در مسیر شبرغان الی فابریکۀ جرقدوغ جاسازی نموده بودند که متاسفانه یک کارگر ریاست تصدی افغان‌گاز به نام هوشنگ که رانندۀ موتر حامل کارگران بود، جان می‌بازد، و پنج تن از سرنشینان موتر زخم بر می‌دارند.