جمشید رسولی دو

در جریان امسال 266 قضیۀ سنگین فساد اداری نزد دادستانی کل ثبت شده است

neshananews

24 February 2021

دادستانی کل اعلام کرده است که در جریان سال روان خورشیدی 266 قضیۀ سنگین فساد اداری در دادستانی‌های مرکز و ولایت‌ها ثبت شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (چهارشنبه، ششم حوت) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که یک‌هزار و 791 قضیۀ فساد اداری در جریان سال 1399 خورشیدی در دادستانی‌ مرکز و ولایت‌های کشور به ثبت رسیده است.

آقای رسولی می‌افزاید که از میان 266 قضیۀ سنگین فساد اداری، 61 قضیۀ آن مربوط به فساد در اداره‌های نظامی کشور می‌باشد. آن چنانی که آقای رسولی توضیح می‌دهد، ده‌ها مقام ملکی و نظامی دولت در پیوند به این قضایا متهم شناخته شده‌اند.

سخنگوی دادستانی کل خاطرنشان می‌سازد که دادگاه‌های کشور به این قضایا رسیده‌گی کرده و بیش از سه میلیون دالر امریکایی، 83 میلیون افغانی و 80 هزار یورو در پیوند به این قضایا دوباره به حساب دولت برگشت کرده است.

این در حالی است که اخیراً شمار بازداشتی‌های متهم به فساد اداری و سوءاستفادۀ مالی از بودجۀ دولت در کشور افزایش یافته است. بیش‌ترین متهمان این دست قضایا را مقام‌های میان‌رتبه و پایین‌رتبۀ دولت تشکیل می‌دهند.