2286953

در دو حملۀ نیروهای هوایی ارتش بر مواضع طالبان در هرات دست‌کم دوازده طالب کشته شدند

neshananews

01 January 2020

در خبرنامه‌یی که وزارت دفاع به خبرگزاری نشانه ارسال کرده، آمده است که این دو حمله در ولسوالی‌های اوبه و پشتون‌زرغون انجام یافته است.
بر اساس این خبرنامه در حملۀ نخست در ولسوالی پشتون‌زرغون ۳ طالب مسلح از پای درآمدند و سپس در حملۀ دیگر در ولسوالی اوبه ۹ طالب به قتل رسیدند.
در خبرنامه آمده که دو طالب دیگر نیز در حمله دوم زخم برداشته‌اند.
طالبان تا کنون در مورد این خبر اظهار نظری نکرده‌اند.
تشدید عملیات هوایی در هرات ظرف چند هفتۀ اخیر تا حدودی طالبان را زمین‌گیر کرده است.