56756776

در دو ماه گذشته پنج هزار خانواده بر اثر جنگ به جوزجان پناه آورده‌اند

neshananews

19 July 2021

مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در جوزجان می‌گویند که در جریان دو ماه گذشته حدود پنج هزار خانوادۀ متضرر از جنگ به این ولایت پناه آورده‌اند. این خانواده‌ها پس از سقوط هفت ولسوالی جوزجان به دست جنگ‌جویان گروه طالبان به شهر شبرغان سرازیر شده‌اند.

عبدالمالک رستمی، رییس ادارۀ امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در جوزجان امروز (دوشنبه، 28 سرطان) می‌گوید که بیش‌تر این بی‌جاشده‌گان از روستاهای اطراف شهر شبرغان‌ آمده‌اند. آقای رستمی می‌افزاید که به دلیل ادامۀ جنگ شمار دقیق این بی‌جاشده‌گان تاکنون مشخص نشده است.

از چهار ماه به این‌سو نبرد شدید میان جنگ‌جویان گروه طالبان و نیروهای دولتی در روستاهای جنوب شهر شبرغان ادامه دارد. شدت‌ جنگ باعث فرار شمار زیادی از باشنده‌گان این محله‌ها به سوی شهر شبرغان شده است.

مسوولان در ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان علاوه می‌کنند که شماری از بی‌جاشده‌گان چهار روز گذشته در خانه‌های نزدیکان‌شان در شهر شبرغان پناه گرفته‌اند. رییس این اداره تأیید می‌کند که تعدادی هم بنابر نبود امکانات در زیر خیمه‌ها قرار دارند. آقای رستمی خاطرنشان می‌سازد که روند بررسی شمار و وضعیت زیان‌ دیده‌گان جنگ به زودی آغاز خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس گزارش ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، در دو سال گذشته بیش از ده ‌هزار خانواده‌ از ولایت‌های فاریاب، سرپل، کندز و ولسوالی‌های ناامن ولایت جوزجان به شهر شبرغان پناه آورده‌اند.