دستگاه پی سی آر

دستگاه آزمایش نمونه‌های مشکوک کرونا در بدخشان به بهره‌برداری سپرده شد

مسوولان ریاست صحت عامه در ولایت بدخشان می‌گویند که پس از شیوع دوبارۀ ویروس کرونا و نگرانی‌ها از خطر گسترش این ویروس در کشور، روند آزمایش نمونه‌های مشکوک «کووید 19» در این ولایت نیز آغاز شده است. به سخن آنان، اکنون نمونه‌های ویروس کرونا در داخل بدخشان بررسی می‌شوند.

شاهدالله دانشی، مسوول شفاخانۀ «کووید 19» در بدخشان می‌گوید که آنان روند آزمایش بیماران مشکوک و یا مبتلا به ویروس کرونا را از طریق ماشین «PCR» در این ولایت آغاز کرده‌اند و تاکنون شمار زیادی از نمونه‌های مثبت این ویروس را از طریق این دستگاه بررسی کرده‌اند. به گفتۀ او، به منظور حصول اطمینان از کارکرد این دستگاه، نمونه‌های آزمایش شده در بدخشان به کابل نیز فرستاده‌ شده‌ و نتایج یک‌سانی به دست آمده است.

آقای دانشی می‌افزاید، در صورتی که آنان با کمبود مواد آزمایشگاهی روبه‌رو نشوند، می‌توانند نتایج آزمایش موارد مشکوک به ویروس کرونا را در 24 ساعت مشخص و اعلام کنند. مسوول شفاخانۀ ویژۀ مبارزه با کووید 19 در بدخشان همچنان می‌گوید که به دلیل سردی هوا و آغاز موج دوم کرونا در شماری از کشورهای جهان و افغانستان، میزان واقعات کرونا در این ولایت نیز افزایش یافته است.

این در حالی است که ولایت بدخشان در چند ماه پسین شاهد تنها چند مورد محدود ابتلا به ویروس کرونا بوده است. اما در دو هفتۀ گذشته آمار مبتلایان ویروس کرونا در این ولایت به گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که تنها در یک هفتۀ گذشته 18 واقعۀ مثبت کووید 19 در این ولایت شناسایی شده است. با این حال، شمار مجموعی موارد مثبت ویروس کرونا در دو هفتۀ پسین به 43 مورد رسیده است.

مسوولان صحی در ولایت بدخشان از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهند که توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و در صورت ابتلا به ویروس کرونا خود را در خانه و یا مرکزهای صحی قرنطینه کنند.