تابوت جنگ

دفن تابوت نمادین جنگ؛ فعالان مدنی در کابل خواهان برقراری آتش‌بس فوری هستند

neshananews

17 October 2020

شماری از فعالان مدنی، جوانان و عالمان دین در کابل با دفن تابوت نمادین جنگ، خواستار پایان درگیری‌های مسلحانه و برقراری فوری آتش‌بس در کشور هستند.

این فعالان مدنی امروز (شنبه، 26 میزان) در یک گردهمایی مدنی در کابل، تابوت نمادین جنگ را دفن خاک کردند و از گروه طالبان می‌خواهند که به هدف پیشرفت در گفت‌وگوهای صلح به گونۀ فوری آتش‌بس اعلام کنند. در قطع‌نامۀ این فعالان جامعۀ مدنی آمده است که زمینه برای پایان جنگ در کشور فراهم شده است و هیچ بهانه‌یی برای دوام جنگ وجود ندارد. آنان از همین‌رو، از طالبان می‌خواهند که از ادامۀ درگیری‌های مسلحانه در کشور دست بردارند.

بر اساس این قطع‌نامه، ارزش‌های نوزده سال گذشته‌ که شامل حقوق اساسی شهروندان، آزادی‌های شهروندی، حقوق زنان و آزادی بیان می‌شود، باید در روند جاری صلح حفظ شوند.

گفتنی است که از این پیش شماری از فعالان مدنی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، بغلان و بلخ تابوت‌های نمادین جنگ را دفن خاک کردند و خواهان برقراری آتش‌بس فوری در کشور شدند. از سوی دیگر، رأی‌زنی‌ها روی نهایی‌سازی کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح میان هیأت‌های با صلاحیت دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. موقف هر دو جانب روی نهایی‌سازی این کارشیوه نزدیکتر شده است.