2278459

ده‌ها مرکز صحی از سوی طالبان در تخار بسته شد

عرفان برزگر

29 February 2020

منابع محلی از ولسوالی دشت‌قلعه تخار، به خبرگزاری نشانه می‌گویند که طالبان ده‌ها مرکز صحی در مناطق زیر اثرشان را بسته‌اند.

به گفتۀ این منابع، تمامی درمانگاه‌ها اکنون به روی مردم بسته است.

با این‌حال یک منبع در ریاست صحت عامۀ تخار تایید می‌کند که فعالیت‌ مراکز صحی در هفت ولسوالی ماورای کوکچۀ تخار،صبح امروز متوقف شده و این کار به دلیل تهدید طالبان بر کارکنان صحی در ولسوالی‌های ماورایی کوکچه انجام شده است.

این منبع می‌افزاید که طالبان از موسسۀ «اهید» که همکار بخش صحت در تخار است، خواستار موترهای آمبولانس و استخدام شماری از افرادشان در مراکز صحی درمانی شدند؛ اما به دلیل پذیرفته نشدن خواست‌های‌شان به این کار اقدام کرده‌اند.

منبع می‌افزاید، طالبان به کارکنان صحی و خانواده‌های‌شان هشدار داده‌اند که در صورت ادامۀ فعالیت در مراکز صحی، با آنان برخورد جدی خواهند کرد.

داکتر نصرالدین قاضی‌زاده، رئیس صحت عامۀ تخار، تایبد می‌کند که کلینک‌های صحی در ولسوالی‌های ماورای کوکچه بسته شده است، اما جزییات بیشتری در این باره نمی‌دهد.

خلیل اسیر، سخنگوی پولیس تخار نیز تایید کرده که مراکز صحی در مناطق زیر اثر طالبان به دلیل تهدید این گروه بسته شده است.