n00042128-b

ده‌ها نهاد جامعۀ مدنی و رسانه خواهان حفظ حقوق اساسی شهروندان در روند صلح شدند

neshananews

10 September 2020

اعضای بیش از 500 نهاد جامعۀ مدنی و رسانه، خواهان تامین آتش‌بس و حفظ ارزش‌های قانون اساسی شامل آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها در پروسۀ صلح شدند.

این نهادها امروز (پنج شنبه 20 سنبله) طی یک اجلاس در‌ کابل گردهم آمده و با صدور یک قطعنامۀ یازده ماده‌یی بر حفظ ارزش‌ها و حقوق اساسی شهروندان در پروسۀ صلح تاکید کردند.

در قطع نامۀ پایانی این اجلاس آمده است که آتش‌بس سراسری و جامع از اولویت‌های اساسی گفتگوهای صلح بین افغان‌ها به شمار می‌رود از این رو طرف‌های درگیر هم‌زمان با آغاز مذاکرات مستقیم باید به آتش‌بس تمکین کنند.

بر اساس این قطع نامه، حقوق اساسی شهروندان ازجمله آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها از دیگر اولویت‌های صلح در افغانستان تلقی می‌شود و طرف‌های مذاکره کننده باید به حفظ این ارزش‌ها در توافقات احتمالی صلح توجه کنند.

به باور این نهادهای جامعۀ مدنی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ازحقوق اساسی شهروندان کشور به حساب می‌آید به این دلیل ارزش‌های یاد شده باید در مذکرات صلح پاسداری شده و نماینده‌گان رسانه‌ها وجامعۀ مدنی به شمول خبرنگاران زن باید در گفتگوهای معطوف به صلح حضور داشته باشند.

این قطعنامه تامین عدالت را از ضرورت‌های مبرم تامین صلح درکشور تلقی کرده می‌افزاید که زمینۀ دسترسی قربانیان جنگ به عدالت و حمایت ساختارمند از این قربانیان در توافقات احتمالی صلح باید گنجانده شود.

همچنان حفظ حقوق زنان و اقلیت‌ها در روند صلح در این قطع نامه ضروری دانسته شده است که هیات مذاکره کنندۀ صلح حکومت، طرف‌های دخیل در روند صلح و جامعۀ بین‌المللی باید از آن پاسداری کنند.

بر حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر در توافقات احتمالی صلح حکومت با طالبان در حالی تاکید می‌شود که نگرانی از قربانی شدن این دستاوردها در دو سال اخیر پیوسته مطرح شده است.

شهروندان به ویژه جامعۀ مدنی و فعالین حقوق بشر نگرانند که مبادا حقوق اساسی که مردم افغانستان در کمتر از دو دهه گذشته به آن دست یافته‌اند در معاملات پنهانی صلح قربانی شود.

ارزش های قانون اساسی هر از گاهی خطوط سرخ گفتگوهای صلح با طالبان خوانده می‌شود.